КОРПОРАТИВ БОШҚАРУВ ТИЗМИНИ БАҲОЛАШ БЎЙИЧА ХУЛОСА

КОРПОРАТИВ БОШҚАРУВ ТИЗМИНИ БАҲОЛАШ БЎЙИЧА ХУЛОСА

Дата раскрытия: 12.06.2018
Дата опубликования модератором*: 12.06.2018

“SAMARKAND-PARRANDA” АЖ ҚK акциядорлик жамиятида 2017 йил учун корпоратив бошқарув тизмини баҳолаш бўйича хулоса.

МЧЖ “Аudit-hisob markazi” аудиторлик ташкилоти билан 2018 йил 26 апрелдаги баҳолаш хизматларини кўрсатиш бўйича №-169-сон шартномага биноан, 2017 йил учун акциядорлик жамиятида корпоратив бошқарув тизимини қуйидаги шакллардан таркиб топган баҳолашни ўтказди:

Баҳолаш Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунлари ва “SAMARKAND-PARRANDA” АЖ ҚK акциядорлик жамиятининг Корпоратив бошқарув кодекси ва ички корпоратив ҳужжатлари талабларига мувофиқ ўтказилди.

Акциядорлик жамиятида корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолаш Ўзбекистон Республикаси Давлат рақобат қўмитаси ва Корпоратив бошқарув илмий-таълим маркази тасдиқлаган саволнома асосида ўтказилди.

“SAMARKAND-PARRANDA” АЖ ҚK акциядорлик жамиятида Корпоратив бошқарув кодексини жорий қилишни баҳолаш натижалари қуйидагича:

“SAMARKAND-PARRANDA” АЖ ҚK акциядорлик жамиятида корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш бўйича умумий жадвал

Йўналиш Саволлар сони Мумкин бўлган баллар Ҳақиқий бал
минимум максимум
1 Корпоратив бошқарув кодексини жорий қилишга тайёрланиш процедурасини баҳолаш 13 -135 135 35
2 Корпоратив бошқарув кодекси тавсияларига амал қилишни баҳолаш 37 -360 360 180
3 АЖ ташкилий тузулмасининг мувофиқлигини баҳолаш 3 -30 30 25
4 Конкурсли танлашни баҳолаш 5 -45 45 25
5 Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари ва аудитнинг халқаро стандартларига мувофиқ нашр этишга ўтишни баҳолаш 3 -50 50 40
6 Замонавий бошқарув тизимларини (ISO, ERP, ИТТКИ ва ҳок.) жорий қилишни баҳолаш 5 -55 55 10
7 Ахборот сиёсатини баҳолаш 5 -170 320 237
8 Молиявий натижаларни баҳолаш 4 -150 150 0
9 Бошқа йўналишларни баҳолаш 25 -205 55 55
Жами: 100 -1200 1200 607
Фоиз шкаласи бўйича якуний баҳо 51%

Баҳолаш тақдим этилган ички корпоратив ва бошқа меъёрий ҳужжатлар асосида амалга оширилди, “SAMARKAND-PARRANDA” АЖ ҚK акциядорлик жамиятида корпоратив бошқарув тизимини ўрганиш натижалари юқори баҳога тўғри келади– (607 бал ёки 51% фоиз шкаласи бўйича) “SAMARKAND-PARRANDA” АЖ ҚK акциядорлик жамиятида корпоратив бошқарув тизимини мукаммаллаштириш бўйича тавсиялар ва саволнома натижалари илова қилинади.

12.06.2018


Эмитент сайтидаги эълонга ҳавола